Vitaakadémia

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) több mint 25 éves pályafutása során mindig is kiemelt figyelmet fordított a logikai, érvelési és retorikai alapkészségek, valamint a vitára való képesség kialakítására és fejlesztésére komplex képzési palettájának valamennyi programjában. A racionális vita, mint módszer alapvető eszközként szolgál az MCC két fő törekvésében: a tehetséggondozásban és a közösségépítésben. Az MCC 2019-ben önálló képzési programként is elindította a Vitaakadémiát, hogy az intézmény falai között felhalmozott tudást és tapasztalatot fejlessze és továbbadja.

A Vitaakadémia gondozásában jöttek létre és üzemelnek az MCC Vitaklubok Kárpát-medence-szerte, mely mára hálózattá alakult és nyolc központban várja a vitázni vágyókat. A legjobb vitázók számára egyéni mentori segítséget ad, a Vitaakadémia saját Brit Parlamenti vitacsapata számára angol nyelvű versenyfelkészítőket tart és nemzetközi vitaversenyeken vesz részt. Emellett a Junior program összes résztvevője számára biztosítja az egységes, magas színvonalú logikaoktatást.

A készségfejlesztő tréningeken, oktatáson és mentoráláson kívül a Vitaakadémia falai között folyamatos szakmai műhelymunka a folyik: a legújabb tudományos trendek és módszertan nyomon követése, tananyagfejlesztés, vitavezetői kézikönyvírás. A Corvinák honlap Polémia blogján a vitázás világához kötődő elemző esszék jellenek meg, a Polémia podcasten különböző beszélgető- és vitaműsorokon keresztül népszerűsíti a racionális vitázást.

Az elmúlt több mint két év alatt az MCC Vitaakadémia a Kárpát-medence legjelentősebb vitaoktató központjává nőtte ki magát. Legfőbb célkitűzése, hogy az MCC szervezeti és képzési lehetőségeivel élve mind horizontálisan, az egész Kárpát-medencére kiterjedően, mind pedig vertikálisan - az általános iskolásoktól a felnőtt korosztályig - a racionális vita módszerének segítségével fejlessze és terjessze a magyar nyelvű vitakultúrát.

További információk a jelentkezésről a http://vitaakademia.mcc.hu/ oldalon találhatók.

 

Helyszínek