Versenyek

Bonus Intra Történelemverseny

A Bonus Intra Történelemverseny legfőbb célja, hogy a történelem iránt érdeklődő diákok megmutathassák és megmérhessék tudásukat. A 2010 óta megrendezésre kerülő esemény célja, hogy az érettségi előtt álló (11., 12., 13.) évfolyamok számára lehetőséget nyújtsunk tudásuk versenyszituációban való megmérettetésére. A verseny célja továbbá, hogy népszerűsítse a Collégiumot a középiskolások között, megszólítsa a határon túli magyar diákokat, és egy színvonalas, izgalmas, újszerű történelemverseny formájában segítse az érettségire való felkészülést. A háromfordulós programot többnyire a junior hallgatóink szervezik. Az első forduló során a versenyzőknek egy online tesztet kell kitölteniük, a második fordulóban egy esszét kell írniuk, amelyet az utolsó fordulóban szakmai zsűri előtt védenek meg. A verseny az olyan középiskolások jelentkezését várja, akik érdeklődnek a történelem iránt, akik szeretnék tárgyi tudásukat, kreatív gondolkodásukat, történelmi műveltségüket használni és fejleszteni, bővíteni.

Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny (OKPV)

A verseny célja, hogy a fiatalokkal már középiskolás korban megismertesse a problémamegoldás módszertani hátterét, valamint bővítse a diákok történelmi tudását. A verseny során a 11–13. évfolyamos középiskolás diákok háromfős csapatokban egy történelmi döntési helyzetet dolgoztak fel. Az otthoni felkészülés után a megoldott esettanulmányokat közösen prezentálják egy vállalati vezetőkből és történészekből álló szakmai zsűri előtt.MCC Debate

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló országos vitaversenye. Az MCC Debate verseny egy új kezdeményezés, amely az angolszász vitakultúra népszerűsítésével kíván hagyományt teremteni a középiskolások körében. A versenyen 3 fős csapatokban törvényszéki tárgyalás formátumú vitában mérhetik össze a diákok tudásukat, kreativitásukat, érvelési készségüket. A felkészülés során adott tételmondat mellett vagy ellen kell érveket gyűjteniük, amelyeket logikusan egymásra építve. A verseny első fordulója online történik. A csapatok egy-egy érvelő esszé megírásával jelentkezhetnek, majd a további két forduló során élő vitán vesznek részt a Mathias Corvinus Collegiumban.