MCC University Program

Jelentkezés
Vegyél részt te is
az MCC Egyetemi Program képzésen!
Jelentkezz most!

Bemutatkozás - MCC Egyetemi Program

A felsőoktatást kiegészítő, magas színvonalú képzési forma egyetemi hallgatók számára
Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló elsőéveseknek meghirdetett, egyéves Juniorképzésből, a másod- és harmadéveseknek szóló, kétéves iskolarendszeri képzésből áll. ...tovább

Az Egyetemi Programon túl a mesterképzés idejére is kínálunk képzési lehetőséget az érdeklődők számára Posztgraduális Programjaink keretében.

A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével, este kezdődnek, ezért az Egyetemi Program hallgatóinak nem csak tehetségesnek, de szorgalmasnak és kitartónak is kell lenniük.

Az MCC-ben folyó, a hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzés hiánypótló Magyarországon, de egész Európában is.

Egyetemi Programunk jelenleg 7 városban elérhető, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Kolozsváron, Pécsen és Szegeden.

Jelentkezés

2024-ben érettségiző
középiskolás vagyok

2024 őszén kezdem
első egyetemi képzésem
Elsőéves
egyetemista vagyok
Harmadéves
egyetemista vagyok

Képzések

Juniorképzés

juniorprogram_1600x900.jpg

Az Egyetemi Program első állomása a Juniorképzés, amelyre azok a középiskolai tanulmányaikat az adott évben befejező diákok jelentkezhetnek, akik a budapesti, debreceni, győri, kolozsvári, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni. A Juniorképzés célja, hogy magas színvonalú, közös nevezőre hozott alaptudást kínáljon a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak.

Iskolák

iskolak_1600x900.jpg

Az Egyetemi Program Juniorképzést követő lépcsőfoka az iskolarendszerben való továbbtanulás. A kétéves képzésre az első egyetemi évüket sikeresen befejező hallgatók jelentkezhetnek, és hat iskola közül választhatnak. Az MCC iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainknak egy-egy szakterületen elmélyült és biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és sajátos

szemléletmódot adjunk. A diákok külön felvételi eljárás keretében az alábbi iskolákba nyerhetnek felvételt: Jogi Iskola, Közgazdaságtani Iskola, MCC-Mindset Pszichológia Iskola, Média Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, valamint Társadalom- és Történelemtudományi Iskola.

Posztgraduális programlehetőségek az EP után

97a02385ecf38744d884fad10eadb54744591652.jpeg

Az MCC Posztgraduális Programjai kínálatukkal a lehető legszélesebb körben, strukturált keretek között képezik le a diákok változatos igényeit. A Műhelytagság a kutatói, elemzői életpályát választók számára nyújt ugródeszkát. Ez a pálya folytatható tovább a Junior Kutatói Program keretében. A Vezetőképző Akadémia azok számára javasolt, akik gazdasági, közéleti vagy kulturális szervezetekben szeretnének irányító, vezető szerepet betölteni. A Janus Pannonius Programév hallgatói munka vagy tanulás mellett maradhatnak az MCC közösségének tagjai, közösségi fókuszú programokat szerveznek és ilyeneken vesznek részt, miközben továbbra is élhetnek az MCC nyújtotta lehetőségekkel. Az MCC Postgraduate Scholarship program keretében a diákok az MCC-vel együttműködésben álló külföldi egyetemeken tanulhatnak nemzetközi ösztöndíjas programok keretében. A fenti képzések közül legalább kettőt kell elvégezni a Posztgraduális Diploma megszerzéséhez.

Közösség

Gyakran Ismételt Kérdések

Meddig lehet jelentkezni az MCC Egyetemi Program iskolarendszeri képzésére, ha Budapesten vagyok egyetemi hallgató?
A jelentkezési határidő Budapesten: 2024. március 17. (vasárnap) 23:59
Meddig lehet jelentkezni az MCC Egyetemi Program iskolarendszeri képzésére, ha Debrecenben, Győrben, Miskolcon Pécsett, Szegeden vagyok egyetemi hallgató?
A jelentkezési határidő a fenti városokban: 2024. április 14. (vasárnap) 23:59
Hogyan tudok jelentkezni? Mi a felvételi eljárás menete?
Jelentkezni az MCC felvételi felületén lehet az online jelentkezési lap (https://tar.mcc.hu/felveteli) kitöltésével, az iskolánként meghatározott, felvételi jelentkezéshez szükséges dokumentumok hiánytalan feltöltésével.
Milyen követelményeknek kell megfelelni a sikeres felvétel elnyeréséhez?
Iskolarendszeri képzésünkbe azok az első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében befejező hallgatók jelentkezhetnek, akik az adott régió felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A sikeres felvételi alapkövetelménye az MCC regisztrációs felületén az adott Iskola által meghatározott dokumentumok hiánytalan feltöltése. A felvételi folyamat írásbeli és szóbeli fordulóból áll. Az írásbeli részt online platformon bonyolítjuk le, a szóbeli részre pedig személyes jelenléttel kerül sor. Az írásbeli fordulón és a beküldött anyagok alapján továbbjutott hallgatók kerülnek be a felvételi szóbeli fordulójára. A beküldött anyagok és a felvételi eljárás során nyújtott teljesítmény alapjána felvételi bizottság dönt a felvételt nyert hallgatók személyéről, akiket az intézmény értesít.
Kell fizetni a Programban való részvételért?
Az MCC valamennyi képzési programja, így az Egyetemi Program is ingyenes. Továbbá az MCC téritésmentesen biztosít kollégiumi férőhelyet minden hallgatójának.
Mikor és hogyan értesítenek, hogy felvételt nyertem -e?
Az intézmény a Felvételi Bizottság döntését követően írásban értesíti a jelentkezőt a felvételi eredményről.
Milyen gyakran vannak órák az MCC-nél? Nem ütközik az egyetemi óráimmal az MCC képzése?
A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével, este kezdődnek és akár éjszakába nyúlóan is tartanak. Az iskolák úgy hirdetik meg kurzusaikat, hogy a hallgatók össze tudják egyeztetni azokat egyetemi tanulmányaikkal.
Milyen gyakori elfoglaltságot jelent EP-s hallgatónak lenni?
A diákok alapesetben a saját campusukon meghirdetett kurzuskínálatból választják ki a kurzusokat a megadott kötelező pontszám és kritériumok alapján saját, illetve más Iskolák kurzusai közül a regionális kurzus hetek időszakában. Az országos képzési heteken a diákok a saját Iskolájuk által szervezett programokon vesznek részt a teljesítési kritériumok szem előtt tartásával. A képzési kritériumok teljesítése a diplomaszerzés feltétele.
Mennyi ideig tart a képzés?
Az Iskolarendszeri képzés két évig tart.
Milyen pluszokat nyújt az MCC, amit az egyetemi oktatásban nem kapok meg?
A diákokat folyamatosan mentoráljuk, egyénileg is fejlesztjük készségeiket és képességeiket, valamint az elméleti tudás átadása mellett gyakorlati tapasztalatszerzésre is biztosítunk nekik lehetőséget. Emellett támogatjuk a hallgatók megjelenését különböző versenyeken, konferenciákon, számos ösztöndíjlehetőséget kínálunk.
Az intézmény lehetőséget teremt a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez, és színvonalas kollégiumi lakhatást is biztosít.
Az intézményben a felsőoktatást jól kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományterületre kiterjedő képzés zajlik. A tananyag mindig releváns és időszerű, ezáltal naprakész, a karrierjük szempontjából rendkívül hasznos tudást és kiterjedt kapcsolatrendszert szerezhetnek a diákok.
Az oktatási és szakmai lehetőségeken kívül sportolási, kulturális és rekreációs lehetőségek széles kínálata közül választhatnak hallgatóink. Ezen kívül táborok, közösségi programok színesítik a szabadidős kínálatot.
Van lehetőség ösztöndíj elnyerésére?
Az MCC nemzetközi ösztöndíjak segítségével az MCC hallgatói a világ legrangosabb egyetemein folytathatják tanulmányaikat, vagy akár rövidebb külföldi tanulmányi és kutatási programokon is részt vehetnek. Nemzetközi kapcsolatépítésünk nyomán a hallgatók ingyenes képzésekre jelentkezhetnek többek között Bécsben, Berlinben, Brüsszelben, kurzusokat, nyári egyetemet végezhetnek az oxfordi, a cambridge-i vagy az egyesült államokbeli Quinnipiac egyetemeken. Az ösztöndíjakról bővebben itt olvasható: https://mcc.hu/osztondijak-nemzetkozi
Kik oktatnak az MCC-nél?
Az iskolákat neves magyar szakemberek, akadémikusok, valamint a felsőoktatásban nagy múlttal rendelkező oktatók vezetik. Diákjaink neves külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat, ami önmagában is rangot és exkluzivitást kölcsönöz az MCC Egyetemi Programjának. Oktatóink: https://mcc.hu/szervezet/akademia
Milyen oklevelet ad az MCC?
Az Egyetemi Program Iskolarendszer képzésének sikeres elvégzése után a hallgató erről oklevelet kap.
Jobban el tudok helyezkedni, ha elvégzem az MCC Egyetemi Programját?
A Karrier- és Alumni Központ átfogó támogatást nyújt az MCC oktatási és nevelési programjában éppen részt vevő fiatalok és a már végzett diákok számára szakmai fejlődésükhöz, karrierjük elindításához és kibontakozásához. Továbbtanulás esetén a diákok különféle posztgraduális képzések közül választhatnak, és a nemzetközi hálózatépítésnek köszönhetően akár Bécsben, Berlinben vagy Londonban is folytathatják tanulmányaikat.
Milyen pontrendszer, követelményrendszer van az MCC-nél, amit teljesíteni kell egy EP hallgatónak? Milyen gyakran vannak vizsgák?
Az Egyetemi Program diákjai 4 szemesztert (2 évet) töltenek az iskolarendszer képzésein. Ez bizonyos esetben kiegészíthető plusz egy évvel. A Hallgatóknak e két év alatt összesen 80 pont, félévenként minimum 10 pont teljesítése kötelező. Külföldi szemeszter esetén is elvárt a 10 pont teljesítése. A pontos követelményekről az Oktatási Szabályzatból lehet olvasni, valamint a budapesti és képviseleti collegisták sikeres felvételt követően pontos és részletes tájékoztatást kapnak.
Kaphatok kollégiumi elhelyezést EP-s hallgatóként?
A hallgatóknak térítésmentesen biztosít kollégiumi férőhelyet az MCC.
Vannak sportolási, szórakozási lehetőségek az MCC-nél hallgatóként?
Az oktatási és szakmai lehetőségeken kívül sportolási, kulturális és szórakozási lehetőségek széles kínálata közül választhatnak hallgatóink. Ezen kívül táborok, közösségi programok színesítik a szabadidős kínálatot. https://mcc.hu/kozossegi-programok

Központok

Győr Budapest Miskolc Debrecen Pécs Szeged Kolozsvár

Galéria