Magyar Összetartozás Intézete

Napjaink szellemi válsága elsősorban identitásválság: személyes és kollektív önmeghatározási kérdések sorozata. Népességfogyás, erőszakos kultúraváltásokat előrevetítő népvándorláshullámok, kulturális gyökerek sorvadása – korunkban létkérdés a nemzeti azonosságtudat megőrzése. Gőzerővel zajlik a hagyományos kapcsolatrendszerek, közösségalkotó fogalmak és normák leépítése, hogy aztán mindezek pótszerei kerüljenek forgalomba. Intézetünk célja megalkotni és „fantázián és lírán” innen, azaz a tények tiszteletén alapuló tárgyilagossággal kutatni, valamint széles körben bemutatni ennek a folyamatnak az antitézisét: azt a kohéziós erőt, amely biztosítja és válságállóvá teszi egy nemzet szellemi szuverenitását – mely minden további szuverenitásréteg alapja.

Tesszük ezt egyfelől a kiélezett léthelyzetben lévő „külső magyarok” közösségeinek, társadalmi helyzetének, identitásalkotó vagy éppen -romboló stratégiáinak, hagyománytudatának elemzésével, megjelenítésével. Másfelől az identitásunkat nyomatékosan meghatározó emlékezeti kultúra, emlékezetpolitika működésének értelmezésével – a nemzeti történelem csomópontjainak jövőt és jövőképet meghatározó értelmezési keretében. Profilunk egyedisége a veszélyeztetett közösségek mélyrétegeibe hatoló terepmunka oknyomozó igénnyel és eszköztárral, a személyes találkozásokra és az adott régiók feltérképezésére nagy hangsúlyt fektetve. Továbbá egyediségünk a kutatási anyagok széles körű bemutatása filmen, multimédiás vándorkiállításon és könyvben.

Munkatársak

Dr. Margittai Gábor
igazgató, Magyar Összetartozás Intézete
Magyar Összetartozás Intézete
Jernei Boglárka
Titkárságvezető
Magyar Összetartozás Intézete
Lakatos Mihály
Senior kutató
Magyar Összetartozás Intézete
Major Anita
igazgatóhelyettes
Magyar Összetartozás Intézete