Jelentkezés feltételei

A jelentkezés menete

 A jelentkezés határideje: 2024. február 18. 

A Programra az online jelentkezési lap kitöltésével, illetve az alábbiak elküldésével lehet:

  • a megírt és megvédett doktori disszertációt;
  • a disszertáció rövid kivonatát vagy a tézisfüzetét;
  • a szerző fényképes szakmai életrajzát;
  • sablon alapján kitöltött könyvtervezet, amelyben a jelentkező kifejti, hogy a disszertációjában melyik az a problémakör, amellyel könyvében foglalkozna, hogyan tenné azt közérthetővé, illetve milyen címet viselne a javasolt könyv.

Jelentkezni az alábbi LINK-en található jelentkezési űrlap kitöltésével lehet.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. Nem követelmény, hogy az alapul szolgáló doktori munka magyar nyelvű legyen, a pályázónak azonban idegen nyelven írt munka esetén vállalnia kell a könyv magyar nyelvű megírását, illetve a további feladatok magyar nyelven történő elvégzését.

A felvételi eljárás menete

A pályázatok beérkezését követően a szervezők által legjobbnak ítélt pályamunkákat beadó jelentkezők egy személyes interjún vesznek részt. Az interjú során a jelentkezők egy szakmai bizottsággal beszélgetnek. A bíráló bizottság tagjai az MCC Press munkatársai, illetve az MCC azon akadémiai szereplői, akik a jelentkező témája szempontjából releváns szaktekintélyek.

Felmerülő kérdéseikkel az akademia@mcc.hu címre írhatnak.

 

A Program felépítése

A Program során a nyertes pályázó fő feladata, hogy doktori dolgozatát átdolgozása széles körben terjeszthető könyvformára: vagyis a megírt és megvédett doktori disszertációk kiadása olyan könyvformában, amely a disszertáció témájában jártas, szűkebb szakmai és tudományos közösségen túl, a szélesebb közönség számára is érthető stílusban és formában mutatja be a kutatás legfontosabb eredményeit és hasznosulási lehetőségeit. A Program 12 hónapra szól.

A pályázó kötelezettségei

A pályázat elnyerésével járó feladatok teljesítésére 1 év áll rendelkezésre, a pályázó szerződése egy naptári évig él. A résztvevő vállalja, hogy az egy év alatt

  • megegyezés alapján részt vesz az MCC szakmai eseményein előadóként;
  • elkészíti disszertációjából egy ismeretterjesztő könyv alapjául szolgáló kéziratot, amely az MCC Press kiadásában fog megjelenni.

A feladatok elvégzése során a résztvevő az MCC kijelölt munkatársaival folyamatos együttműködésben dolgozik, legalább havonta, egyeztetett időpontban konzultálnak szóban a könyv elkészült részeiről, illetőleg a további feladatok előrehaladásáról, részleteiről. A munka során elvárt, hogy a résztvevő folyamatos munkával végezze a vállalt feladatokat.

A pályázó javadalmazása

A nyertes pályázó havi nettó 100.000 forint díjazásban részesül 12 hónapon keresztül, a közösen egyeztetett modulok teljesítésével. A Programban való részvételnek nem kizáró feltétele, ha a pályázó más intézménynél is ösztöndíjban részesül.

A pályázási folyamat legfontosabb dátumai

  • Jelentkezés határideje: 2024. február 18.
  • A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. február 28.
  • A személyes interjúk tervezett időpontja: 2024. március 1–20.
  • Elbírálás és eredményhirdetés határideje: 2024. április 7.