Jelentkezz az MCC PhD Programjára!

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány nyílt pályázatot hirdet hazai és határon túli egyetemek doktori iskoláiban tanuló magyar hallgatók számára az MCC PhD Programjában való részvételre.

Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar tudós nemzedék felnövekvését, amely elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatási eredményeit, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is. Ennek érdekében 2021-ben, tízszeres túljelentkezés mellett elindítottuk PhD Programunkat, amelynek keretein belül a résztvevő doktoranduszok – egyetemi tanulmányaik mellett – kutatóként tevékenykedhetnek az MCC valamelyik műhelyében vagy intézetében, valamint vezető oktatóink mentorálása révén támogatást kapnak önálló kutatásuk elvégzéséhez. A Program során a résztvevők szorosan együttműködnek az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat is, továbbá hozzáférhetnek az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez. A Program egyedülálló képzési lehetőséget kínál azon doktoranduszok számára, akik a jövőjüket a tudományos pályán képzelik el, és részt szeretnének venni az MCC akadémiai és nemzetközi tevékenységében.

Az MCC abban szeretné segíteni a hazai doktorandusz hallgatókat, hogy az egyetemi elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tudjanak tenni. Az akadémiai karriernek ugyanis fontos része a kutatásokban való részvétel. Az MCC azt kívánja elérhetővé tenni, hogy a doktoranduszok már a tanulmányaik során is közreműködjenek különböző tudományos projektekben. A tudományos életben fontos a tudatosság, a rendszerszemlélet, az önálló munka és az önfegyelem – ezek elsajátításában nyújt az MCC támogatást.

A Programban résztvevők olyan tudásra, szemlélet- és gondolkodásmódra és kapcsolatrendszerre tehetnek szert, amely nagyban segíti őket a tudományos előmenetelükben, valamint akadémiai karrierükben.

Jelentkezési feltételek

Pályázatot doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nyújthatnak be, valamint azok, akik doktori tanulmányaikat legkésőbb a 2023/2024-es őszi félévben megkezdik. A Programra egyéves periódusra lehet jelentkezni, amely megegyezés szerint a későbbiekben meghosszabbítható. Fontos, hogy az MCC PhD Program nem ösztöndíjprogram, hanem heti 40 órás munkaviszony keretében valósul meg, vagyis nincs lehetőség részmunkaidős foglalkoztatásra. A Program alapvető elvárása továbbá az angol nyelv középfokú ismerete, amit a jelentkező nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okirattal köteles bizonyítani. A Program során a résztvevőknek aktívan szükséges az angol nyelvet használniuk, így például adott esetben kurzusok látogatás, előadások tartása, publikáció készítése, angol nyelvű beszélgetés moderálása stb.

A Programban résztvevők feladatai

  • Kutatóként bekapcsolódnak az MCC valamelyik műhelyének vagy intézetének kutatói tevékenységébe.
  • Önálló kutatási tevékenységet folytatnak egy általuk választott témában. A kutatási terv nem lehet teljes mértékben azonos a doktori képzésben folytatott kutatással, ugyanakkor témáját tekintve kapcsolódhat hozzá.
  • Oktatási tevékenységet folytatnak az MCC egyes képzési szintjein (Egyetemi Program, Posztgraduális képzések).
  • Tudományos írásokat, valamint közérthető cikkeket publikálnak.

Az MCC által nyújtott támogatás

A doktoranduszok egy kijelölt mentorral dolgozhatnak együtt, akik segítik a doktoranduszok tudományos tevékenységét. Lehetőséget kapnak szoros együttműködésre az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat. Az MCC-s csatornákon és fórumokon keresztül publikálási, oktatási és kutatási lehetőségekhez juthatnak; valamint hozzáférhetnek az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez az intézmény minden képzési helyszínén. Az MCC támogatja a doktoranduszok fejlődését, így lehetőséget biztosít tanulmányutakon, külföldi és hazai konferenciákon, valamint szakmai eseményeken való részvételre. Mindemellett a doktoranduszok havi javadalmazásban, valamint igény esetén collegiumi elszállásolásban is részesülnek.

Jelentkezés

Az MCC PhD Programjára a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint az alábbi dokumentumok leadásával lehet jelentkezni: magyar nyelvű fényképes önéletrajz, kutatási terv, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, publikációs lista (amennyiben releváns), valamint a legjobbnak ítélt eddigi publikáció (amennyiben releváns).

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 10. 23:59

Jelentkezni az alábbi oldalon  lehet a jelentkezési adatlap kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével.

Elbírálás

A beérkezett pályázatokat az MCC akadémiai szereplőiből álló bizottság bírálja el, ezzel biztosítva a legkiválóbb jelentkezők kiválasztását. A legjobbnak ítélt pályázatok benyújtói személyes interjún vesznek részt. 

Ütemezés

  • Jelentkezés: 2023. szeptember 10. 23:59
  • Szóbeli forduló várható ideje: 2023. szeptember 14-29.
  • Kiértesítés várható ideje: a szóbeli fordulót követő két héten belül
  • Kezdés várható ide: 2023. október vége

Díjazás

A Programban résztvevőknek az MCC igény szerint szállást biztosít az MCC épületében. A doktoranduszok az MCC-vel szerződéses munkaviszonyban (heti 40 óra munkavégzés) állnak a program ideje alatt. A díjazás mértéke megegyezés szerinti, de maximum bruttó 600.000 forintig terjed.

Kérdése merült fel a programmal vagy a jelentkezéssel kapcsolatban? 

További kérdés esetén forduljon az MCC kollégáihoz az alábbi e-mail címen: akademia@mcc.hu