Qayum Laura vagyok, elsőéves hallgató az ELTE PPK pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányán. Viselkedéselemző diplomámat 2023-ban szereztem a Károli Gáspár Református Egyetemen. Lehetőségem volt a 2022/23-as tanév őszi szemeszterét a római Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) egyetemen tölteni „Psychology of work and organizational well-being” szakirányon. Az elmúlt két évben pedig az MCC-Mindset Pszichológia Iskola tagja voltam az Egyetemi Program keretein belül. A Sport és Teljesítmény Műhelyben a teljesítménypszichológia témakörét kutatom, a nemzetközi szemlélet alapjaira építve, hogy a téma alaposabb megértését elősegítő magyar tanulmányok és tréningek születhessenek.

 

Kutatási téma:

Teljesítménypszichológia az elméletben és gyakorlatban

A kutatás egy nagyobb volumenű projekt részét képezné a Sport és Teljesítmény Műhelyen belül. A nemzetközi szemlélet alapjaira építve, a téma nagyobb fokú megértését elősegítő tanulmányok és tréningek létrehozását jelöltük ki célként. A teljesítménykutatásnak több jelentős ága is létezik, melyek közül a következő altémák kapnak hangsúlyt a műhelyen belül: a sport, a munka és szervezet, a magas kockázatú szakmák, az iskola és akadémiai közeg, valamint a személyes teljesítmény. Az elméletek alapján mindezekben a helyzetekben az emberi teljesítményben rejlő lehetőségek kiaknázása a kulcs, hogy az egyének és csoportok a reziliencia készségüket csiszolhassák és a legjobb teljesítményt nyújthassák. Ugyanakkor a teljesítmény negatív oldala is létezik, amely a teljesítményszorongás címkével írható le leginkább. A teljesítmény és a motiváció két egymáshoz kapcsolódó fogalmak, melyek mélyebb megértését szolgálják a teljesítményalapú csoportok mentális jólétének. A szervezetekben lévő mentális jólét megtartása, az esetleges kiégés vagy rossz közérzet prevenciója, vagy akár az intervenció lehetőségeinek megismerése és megértése a kutatás lényegi célja.