Hegedűs Anna vagyok, jelenleg ötödéves joghallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Mathias Corvinus Collegiumba 2021-ben nyertem felvételt, ahol először elvégeztem az iskolai programot a Jogi Iskola égisze alatt, majd a 2023/2024-es tanévtől a Nemzetközi Jogi Műhely tagjaként kutatok európai jogi témában. Azt, hogy milyen jogterület foglalkoztat, mindig nagyban befolyásolta a közélet iránti érdeklődésem. Először a médiajog területe vonzott, ami hatására dolgoztam egy újságírással foglalkozó alapítványnál, cikkeket szereztem, de később kipróbáltam magam ügyvédi irodában is, ekkor a polgári jog érdekelt leginkább. Az előző, tavaszi szemeszterben pedig lehetőségem nyílt az Európai Parlamentben arra, hogy gyakornokként dolgozzak, mely mélyebb betekintést biztosított a nemzetközi jogba és politikába. Ez a tapasztalat inspirálta a kutatási témámat is.

 

Kutatási téma:

A nemzeti parlamentek szerepe az uniós döntéshozatalban

A kutatásom a nemzeti parlamentek szerepének változását veszi górcső alá az európai integráció kezdetétől. A közösségi jogalkotás, közösségi jogszabályok megjelenése, kialakulása egy autonóm jogrendet hozott létre, mely különbözik a hagyományos nemzetközi jogtól, mert közvetlenül alkalmazható. Az uniós jogalkotás pedig egy olyan folyamat, mely keretében a tagállamok szuverenitásuk részét egy nemzetek feletti együttműködés formájában megosztják egymással, mely felvet demokratikus legitimációs kérdéseket, valamint a tagállamok ellenőrzési jogkörével kapcsolatos kérdéseket is. A dolgozat célja, hogy áttekintse, megvizsgálja e hatásköröket, és reflektáljon napjaink egyik legégetőbb európai politikai vitájára, mely akörül forog, hogy mennyiben korlátozhatja az Európai Unió a tagállamok szuverenitását, illetve, hogy mennyiben orvosolható az Európai Unió demokratikus deficitje.