Érdi Gabriella vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ötödéves joghallgatója és az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének tagja. Hatszoros magyar bajnok díjlovasként célom, hogy a sport és a jog iránti szeretetem szakmai tevékenységeimben is ötvözni tudjam. Ezt a célkitűzésemet a lausanne-i székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbíróság tudományos munkatársaként végzett munkám mellett az MCC-ben is szeretném megvalósítani. Ebből a megfontolásból műhelymunkám során a jogorvoslathoz való jog érvényesülését vizsgálom a nemzetközi sportjog területén. Korábban, a Rómában töltött Erasmus félévem alatt az olasz alkotmánybíróság principaliter eljárását kutattam, míg az Egyesült Államokban töltött három hónapom során az egyes sikeres és sikertelen olimpiai pályázatokat hasonlítottam össze az alkalmazott sportdiplomáciai eszközök vonatkozásában.

 

Kutatási téma:

A sportjogi viták (döntő)bírósági útvesztőjében

A sport és ezáltal a sportjogi viták is egyre nagyobb gazdasági és politikai jelentőségre tesznek szert. Nem egyértelmű azonban, hogy egy ilyen típusú jogvitába kerülő fél milyen hazai, illetve nemzetközi fórumokhoz fordulhat, valamint, hogy ezen bíróságok, döntőbíróságok, testületek előtti eljárások során mennyire van biztosítva a hatékony jogorvoslathoz való alapjog érvényesülése. Így a kutatásnak történeti, valamint nemzetközi kitekintés, hazai, illetve nemzetközi bírói gyakorlatok vizsgálata révén célja, hogy egy átfogó térképet adjon a sportjogi viták eldöntésére jogosult testületek, választottbíróságok, bíróságok különböző eljárásairól, ezen „térképen” pedig útbaigazítást is tudjon biztosítani az egyes testületek eljárásainak jogi és politikai sajátosságainak azonosítása segítségével.