Czagány Botond vagyok, diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán szereztem. Ennek megfelelően életem során többször volt lehetőségem külföldön tanulni és nemzetközi projektekben részt venni. Erasmus ösztöndíjjal lehetőségem nyílt a Maastricht University-n egy félévig Európai Tanulmányokat folytatni, szakmai gyakorlatomat pedig a Warsaw Institute geopolitikai kutatóintézetnél töltöttem MCC Fellowship ösztöndíjjal. Az általam alapított projekteknek, mint például, a “Holló Közösségszervező” vagy a “Kárpátaljai Adománygyűjtő” projektnek is a közösségek szervezése, támogatása és segítése volt a célja.

Az MCC-nek köszönhetően a Kárpát-medence összes magyarlakta területén jártam már. A kulturális, közösségi diverzitáson túl szembetűnőek voltak a gazdasági különbségek is. Ezen tapasztalatok és korábbi közösségszervezői tudásom hatására elkezdett foglalkoztatni a kérdés, hogy vajon hogyan támogatja, segíti a magyar állam ezeket a régiókat. Ennek okán műhelykutatásomban az Üzleti Ismeretek Műhelynél a Kárpát-medence nem Magyarországon található, magyarlakta területein végrehajtott magyar állami befektetések összehasonlítását és megtérüléseit kutatom.

 

Kutatási téma:

K8-as országok magyarok által lakott területeire irányuló magyar állami befektetések összehasonlítása és megtérülésének vizsgálata 2010 óta

2010 óta nemzetstratégiai szempontból átalakult a K8-as országokban lakó, a jelenlegi országhatárokon kívül élő magyarok helyzete. A hangsúly átalakulása politikai és kommunikációs szempontból is észrevehető. De vajon hogyan oszlik meg az állami befektetések aránya a különböző régiókban? Észlelhető-e bámiféle tendencia bizonyos régiók támogatásában vagy csupán népességarányos lebontásokat láthatunk? Milyen nemzetstratégia húzódik ezek mögött a befektetések mögött? Hogyan lehet mérni a megtérülést? Többek között ezekre a kérdésekre keresem a választ kutatásomban kvantitatív adatgyűjtéssel és adatelemzéssel, illetve kvalitatív módon félig strukturált interjúk készítésével. A kutatás eredményeivel rájöhetünk arra, hogy az állami befektetések milyen módon támogatják a külhoni magyarokra irányuló nemzetstratégiát és milyen iparágakra koncentrálódnak az egyes magyarok által lakott régiókban.