Vecsei József vagyok, negyedéves hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Gazálkodás alapképzésén. MCC-s „karrieremet” a Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájában kezdtem, most pedig a Közgazdasági Iskola Gazdaságpolitikai Műhelyének vagyok a tagja. Az MCC-ben töltött időszakom alatt volt szerencsém több szakmai úton részt venni, valamint több tudományterület kivállóságaitól is tanulni. Ezzel az MCC nagyon sokat segített abban, hogy szakmai érdeklődésem táptalajra találjon a közgazdaságtan világán kívül is. A műhelyben végzett kutatásom fókusza a KKV szektor versenyképessége, amely során azt keresem, hogy mik azok az eszközök, amelyeket a kelet-közép-európai országoknak érdemes fontolóra venniük a saját KKV szektoraik támogatása során.

Kutatási téma:

Az EU-s források hatása a V4 országok KKV termelékenységére

A kutatásom célja, hogy felmérjem a 2007-13 közötti EU-s források hatását a KKV (kis- és középvállalkozások) szektor munkaerő-termelékenységére a Visegrádi Együttműködés országaiban. A téma relevanciája három részből tevődik össze. Az első a KKV szektor fontossága a nemzetgazdaságok életében. Az EU-s átlag szerint, a KKV szektor adja az EU-s cégek 99,8%-át, a gazdasági eredmény közel 60%-át és a vállalati szektorban foglalkoztatottak 66,9%-át. Ennek alapján általánosságban kijelenthető, hogy ami egy ország a KKV szektorának jó, az az egész nemzetgazdaság számára is előnyös. A második része, az, hogy a döntéshozók szerte a világban felismerték a szektor fontosságát, így aktívan támogatják is azt. Így tesz az EU is, amely a vizsgált időszak alatt 45-48 milliárd eurónyi támogatást osztott ki a KKV szektor fejlődésének támogatására. A munkaerő-termelékenység azért tárgya a kutatásnak, mert ez az a faktor, amely leginkább mutatja egy cég versenyképességét és a benne dolgozó emberek munkájának értékét. A vizsgált országok relevanciája pedig az, hogy ezeknek az országoknak gazdasági fejlettsége közel áll egymáshoz, így lehetőséget teremt arra, hogy az EU-s programok hatékonyságát összehasonlítsuk, így az a kutatás alapján kapott eredmény a magyar gazdaság helyzetéről szóló diskurzushoz hozzájáruljon.