Újhelyi János Ábel vagyok az ELTE ÁJK negyedéves jogászhallgatója, az MCC Jogi Iskolájának műhelykutatója (korábban az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának diákja) és az NBSZK Nemzetbiztonsági Kutatósejtjének tagja, illetve a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos főtörzsőrmestere. Főbb érdeklődési köreim a következőek: alkotmányjog, nemzetközi közjog, büntetőjog, biztonságpolitika, nemzetbiztonság és hadtörténelem.

A jelenleg az MCC keretei között folytatott kutatás mellett más területekkel is foglalkozom. Ezek a következők: a magyar 1. hadsereg védelmi harcai 1944. december 3. és 1945. január 22. között, a 2017-es magyar és román haderőfejlesztési programok, illetve a német Gehlen-szervezet, majd a BND alárendeltségében működő magyar rezidentúra tevékenysége 1948 és 1956 között.

Az MCC-ben folytatott kutatásom során a Dr. Bárdossy László (1890-1946) volt magyar királyi miniszterelnök és külügyminiszter ellen 1945-ben háborús és népellenes bűnök vádjával lefolytatott népbírósági eljárással foglalkozom, mely során elsősorban arra keresem a választ, hogy az eljárás koncepciós pernek tekinthető-e vagy sem.

Kutatási téma:

A Bárdossy László volt magyar királyi miniszterelnök és külügyminiszter ellen lefolytatott népbírósági eljárás koncepciós jellegét megalapozó tények

Kutatásom során a Dr. Bárdossy László (1890-1946) volt magyar királyi miniszterelnök és külügyminiszter ellen a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló 1945. évi VII. tc. alapján meghatározott háborús és népellenes bűncselekmények vádjával 1945-ben lefolytatott és halálos ítélettel záródó büntetőeljárást szeretném új perspektívából, nevesen a per koncepciós jellegének kérdéséből megközelíteni, kiegészítve azt az eljárás nyomozati szakának a népbíróságok történetében, illetve a magyar jogrendszernek a háborús bűnösség fogalmával kapcsolatos felfogásának alakulásban játszott szerepével, valamint a per megítélésének feltárásával.