Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves joghallgatója vagyok. Az MCC-ben a Jogi Iskola, ezen belül is a Büntetőjogi Műhely tagja. Kutatási területem az anyagi büntetőjog, közelebbről az állatkínzással kapcsolatos szabályozást vizsgálom, elsősorban a jogi tárgy mibenléte, valamint a pönalizáció alkotmányos megalapozottságának kérdése foglalkoztat. Alkotmányjogi területen is lehetőségem nyílt vizsgálódni. 2021 őszén Izraelben tölthettem egy negyedévet, s ezalatt az izraeli és magyar alkotmányos struktúrát igyekeztem összehasonlító elemzés keretében vizsgálni.

Kutatási téma:

Az állatkínzás egyes büntető anyagi jogi aspektusai

Az állatkínzás relatíve új bűncselekmény. Szemben az olyan bűncselekményekkel, mint például az emberölés, amelynek büntetendőségét, ilyen vagy olyan formában, már évezredek óta elfogadják, az állatok büntetőjogi védelmének gondolata értékelhető formában a XIX. században jelent meg. Magyarországon például csak az ezredfordulót követően lett a büntető törvénykönyv része. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a magyar alkotmányos környezet és büntetőjogi alapelvek mennyire alkalmasak a tárgyalt deliktum befogadására. Számomra kérdéses ugyanis, hogy a magyar jogrendszer által támasztott feltételeknek megfelel-e a cselekmény büntetendővé nyilvánítása.