A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-, és Államtudományi Karának IV. éves jogász hallgatója vagyok, valamint a Mathias Corvinus Collegium Közjogi Műhelyének tagja. Korábban az MCC Jogi Iskola diákja voltam. Gyakornokként dolgoztam polgári joggal foglalkozó, valamint egy másik, büntetőjogi ügyvédi irodában is. A jogi tanulmányok mellett egy budapesti zeneiskolában tanulok  klasszikus magánéneket. Jelen kutatásomnak fókuszában a lopással kapcsolatos elkövetési magatartások, elkövetési módszerek állnak. A dolgozat két helyszín, Budapest és Veszprém megye, bűnelkövetési statisztikáit, eljárásait górcső alá véve vizsgálja a dolog elleni erőszakos bűncselekmények formáját.

Kutatási téma:

Repetitio est mater studiorum, avagy a sorozatelkövetők elkövetési módszereinek vizsgálata

Hazánkban a leggyakoribb bűncselekmény a Btk. 370. § szakaszában foglalt lopás  bűncselekménye. Lopást követ el az, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul  eltulajdonítsa. Figyelembe kell venni, hogy milyen értékre követték el a lopást, mert, ha  különösen jelentős volt a lopott dolog értéke, akkor akár tíz évnyi szabadságvesztés is  kiszabható az elkövetőre. 

2018-ban 160.900 esetben indult büntető eljárás lopás bűntettében, ebből 45.880 Budapesten elkövetett lopás volt. És még mennyi napvilágot nem látott eset lehet ezeken felül. Ha korábbi  éveket vizsgáljuk, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a bűnelkövetési kedv ingadozó, hol  felfele ível a statisztika görbéje, hol pedig alább megy. Mindezek mellett kiemelendő, hogy az  egyes minősített esetek is folyamatosan bővülnek. Változnak az elkövetési magatartások, bővül  az elkövetés eszköztára. Azonban vannak vissza-visszatérő motívumok is az elkövetési  módszerek tekintetében.