Kutatási téma:

A nem létező személyekre elkövetett gyermekpornográfia büntethetősége

A gyermekpornográfia büntetése iránti igény már régóta jelen van a társadalomban, melynek megfelelően a Büntető Törvénykönyvnek (továbbiakban: Btk.) is részét képezi egy erre irányuló tényállás. A (köznyelvben pedofil törvényként ismert) 2021. évi LXXIX. tv. többek között ezen tényállás szigorítását célozta, emellett azonban a pornográf felvétel fogalmába is beemelt egy kiegészítést, mely következményeként a nem létező személyeket ábrázoló képeket is a pornográf felvételek közé sorolja [lásd: Btk. 204. § (8) bek.]. Kutatásom első sorban ezen új fogalmi elem hátterének vizsgálatát célozza, beleértve annak nemzetközi jogi hátterét, legfőképp azonban a jogelméleti megalapozottságára, büntetendőségének szükségességére vagy esetlegesen más szabályozási keretek közé való beemelésének lehetőségére irányul a kutatás.