Alapfokú diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem 2021-ben politikatudományokból. Egyetemi tanulmányaim alatt voltam gyakornok a Kisebbségi Jogvédő Intézetnél, a Political Capitalnál és a Külügyi és Külgazdasági Intézetnél is. A mesterképzésemet a Corvinuson folytatom Politikatudomány szakirányon, azon belül is politikaelmélet specializáción. Jelenleg az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola Politikatudományi műhelyének a tagja vagyok. Fő érdeklődési és kutatási területem a nyugat-balkáni államok bel-és külpolitikai eseményeinek alakulásának vizsgálata.

Kutatási téma:

A nemzetközi közösség bosznia-hercegovinai Főképviselőjének szerepe és jogköre

Kutatási témám fő fókuszában a Nemzetközi Közösség Főmegbízottjának (továbbiakban HR és OHR) és annak intézményének szerepvállalása áll, Bosznia-Hercegovina állam és demokráciaépítésében. A HR és az OHR szerepvállalásával több kutatás is foglalkozott, melyek pozitív és negatív véleményt alkottak róla. Az én kutatásom több eddigi kutatási eredményét veszi alapul és tovább bővítem a jelenlegi eredményekkel. A téma relevanciája adott. A Balkánon állandó feszültségek vannak, a daytoni-szerződés ideiglenes állapotokat volt hivatott stabilizálni, azonban a HR és az OHR funkciója később teljes mértékben intézményesült és integrálódott az országba. A kérdésem arra is vonatkozik, hogy van-e jövője az országnak ezen intézmény megszűnését követően?