Réti Gergely vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának negyedéves jogász hallgatója, 2023. szeptembertől pedig az MCC Közjogi Műhelyének tagjaként tevékenykedem. Veszprémben születtem és nőttem fel, erősen kötődöm a Balaton vidékéhez, szívesen térek vissza és kirándulok gyermekkorom helyszínein. Cserkészvezetői szolgálatot látok el a Magyar Cserkészszövetségben, érdeklődöm a magyar irodalom és a művészetek iránt. Foglalkoztatnak a Kárpát-medence kulturális, nemzetpolitikai és társadalompolitikai kérdései, az utóbbi években pedig érdeklődésem az oktatás- és ifjúságpolitika felé fordult.

 

Kutatási téma:

Az ifjúságpolitika és az alkotmányos önazonosság védelmének összefüggései az Alaptörvény és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia tükrében

Kutatásom témájának is az ifjúságpolitika jogi és stratégiai dimenzióját választottam, melynek során a nemzeti ifjúságpolitika és az alkotmányos önazonosság védelmének összefüggéseit vizsgálom, hiszen az Alaptörvény alapján annak védelme az állam összes szervének kötelessége. Az aktuális Nemzeti Ifjúsági Stratégia értékeit összevetem az Alaptörvény által lefektetett alkotmányos önazonosság elemeivel, végül választ keresek arra, hogy az új stratégia miként harmonizálható az Alaptörvény alkotmányos értékeivel és annak alapvető üzeneteivel. Munkám eredményei az új Nemzeti Ifjúsági Stratégia elkészítése során hasznosíthatóak, amely valószínűleg a 2024 és 2039 közötti időszakra jelöli ki az ifjúságpolitika irányvonalait. Reményeim szerint ezek az eredmények visszahathatnak a jogalkotóra, az Országgyűlésre.