Osztovits Pál vagyok, negyedéves jogász szakos hallgató az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán. Két, az MCC Jogi Iskolájában eltöltött tanulmányi év után a viszonylag korán kialakult civilisztikai érdeklődésem vezetett az Iskola Magánjogi Műhelyébe. A 2023/24-es tanévben a nemzetközi polgári eljárásjog aktuális kihívásait fogom kutatni. Bízom benne, hogy kutatásom eredménye fel tudja hívni a tudományos közeg figyelmét ennek a kissé elfeledett témának a jelentőségére. Mindebben nagy segítség lesz, hogy a tanév első szemeszterét a nagymúltú Heidelbergi Egyetemen tölthetem Erasmus ösztöndíjasként.

 

Kutatási téma:

A nemzetközi polgári eljárásjog forrásai és kihívásai a 21. században

A kutatás a határon átnyúló elemet tartalmazó polgári ügyek eljárásjogi kérdéseit vizsgálja. A külföldi (és rendelkezésre álló csekély számú belföldi) szakirodalom feldolgozásán keresztül, összehasonlító jogi módszerrel bemutatja a nemzetközi polgári eljárásjog legfontosabb forrásainak, alapelveinek kialakulását, működését és aktuális kihívásait. A horizontális áttekintés mellett a kutatás eredményeként de lege ferenda javaslatokat is kívánok tenni az aktuális problémák orvosolására.