Nemere Péternek hívnak, 1998. október 7-én születtem a királynék városában, Veszprémben. A Vetési Albert Gimnázium magyar-francia kéttanítási nyelvű tagozatán szereztem kétnyelvű érettségit kitűnő eredménnyel, több tantárgyból idegen nyelven érettségiztem. Az egyetemi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának osztatlan jogászképzésében folytatom, jelenleg negyedéves hallgató vagyok.Elsőéves korom óta tagja vagyok a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC), előbb a junior- programban, majd a Jogi Iskola képzéseiben vettem részt. Kezdettől fogva nagy hatással volt rám ez a közeg, ahol tenni akaró és tudó, motivált fiatalokkal tanulhatok és dolgozhatok együtt. Ebben a tanévben az MCC Közjogi Műhely tagjaként egy új képzési programban veszek részt, ami még jobban hozzásegít a különböző közjogi területek összefüggéseiben való elmélyedésben és a kutatói munkára való felkészülésben.

Kutatási téma:

Közösségi média szabályozás az EU-ban és tagállamaiban

A kutatás a véleménynyilvánítás szabadságának, azon belül elsősorban a tájékozódáshoz való jog jogszabályi biztosításának lehetőségeit vizsgálja az Európai Unió és egyes tagállamok szabályozási javaslataiban. A dolgozat a javaslatok általános értékelésén túl az állami szervek tömegtájékoztató feladatainak ellátására összpontosít a tervezetekben. Arra a kérdésre kíván választ találni, hogy a jelenleg élénk politikai és szakmai viták tárgyát képező európai uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelettervezet (Digital Services Act) és a benyújtásra váró lengyel törvénytervezet, amelynek célja a szólásszabadság védelme az online közöségi média szolgáltatások területén, milyen mértékben biztosít kiemelt vagy megkülönböztetett szerepet az állami szerveknek, megerősítve ezzel a hagyományos médiában biztosított tömegtájékoztató szerepüket az online térben. Az összehasonlítás fontos szempontját képezi azoknak az eltéréseknek és előnyöknek az értékelése, amelyet egy lehetséges nemzeti és egy szupranacionális szabályozási keret biztosíthat.