Nagy Vanda vagyok, Kisvárdáról származom, és negyedik éve tanulok joghallgatóként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Érdeklődési köröm kiterjed az emberi jogok, az alkotmányjog, a családjog és a polgári perjog területeire. Az MCC Közjogi Műhelyében Dr. Sulyok Márton szárnyai alatt “A bullyinggal érintett kiskorúak alapjogainak védelme” témát kutatom. Azért esett erre a választásom, mivel leendő jogászként küldetésemnek érzem ennek a témának a felkarolását. Az MCC-ben még az ABSZI(M) Alkotmánybírósági szimulációs verseny egyik projektvezetőjeként is tevékenykedem. Emellett 2023-ban a Monroe E. Price Media Moot Court Competition médiajogi perbeszédverseny magyarországi csapatában versenyzem, illetve az Alkotmánybíróságon töltöm a szakmai gyakorlatom. A jogon felül az írás is fontos szerepet játszik az életemben, két országos blog szerkesztője vagyok.

 

Kutatási téma:

A bullyinggal érintett kiskorúak alapjogai és azok sérelme: szabadság – méltóság = öngyilkosság?

A kutatás a kiskorúak emberi méltósághoz, az egészséges testi és lelki fejlődéshez, illetve az oktatáshoz való jogának érvényesülését kívánja vizsgálni mások véleménynyilvánítási szabadságához való jogával szemben bullying megvalósulása esetén. Ezek összeütközése esetén azt kell megvizsgálni, milyen jogalkotói és jogalkalmazói reflexek alakultak ki a felmerülő jogviták kezelésére. A bullying szabályozása a téma érzékenysége miatt nagy kihívást állít a jogalkotó elé, ezért fontos kereteket meghatároznunk arra, hogy milyen szerepe van a jogalkotónak a bullying elleni küzdelemben, az ilyen magatartások visszaszorításában, a hatékony fellépés szempontjából milyen mértékben érdemes az államnak beavatkoznia, milyen magatartások valósítanak meg olyan megfélemlítést, amely még nem éri el a büntetőjog szintjét, milyen intézkedésekkel élhet az iskola ezek szankcionálására, és szükséges lenne-e egységesíteni ezeket az intézkedéseket Magyarország oktatási intézményeiben. Mivel jogtudatossági oktatás nem vagy csak minimális mértékben van jelen az általános és középfokú oktatásban, ezért a kutatás rávilágítana arra is, mennyiben lenne szükséges növelni a gyermek-, illetve fiatalkorúak körében a bullying-tudatosságot, milyen eszközökkel lehetne alapvető jogaiknak érvényesíthetőségét fejleszteni, és milyen szerepe van ebben a jogászoknak.