Lukács Krisztián Máté vagyok, 2023-ban kezdtem meg a harmadik évemet politikatudományok szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar keretein belül. Az MCC-ben a Juniorképzés után a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola tagja voltam kettő éven keresztül. Jelenleg az iskolán belüli Politikatudományi Műhely tagja vagyok. A műhelyben végzett kutatásom a régióban lévő ellenzéki kampányokat elemzi és hasonlítja össze. Célom a főbb hasonlóságok és különbségek feltérképezése, illetve az esetleges szerveződési tendenciák kirajzolása esettanulmányokon keresztül.

 

Kutatási téma:

Zászlóbontás - A 2022-es magyar ellenzéki összefogás kampányának összehasonlítása a 2019-es lengyel ellenzéki összefogás kampányával

A kutatás célja feltérképezni, bemutatni és összehasonlítani az ideológiai spektrumon széles kört elfoglaló választási koalíciók politikai kampányát. Kutatásom során leginkább arra keresem a választ, hogy az adott kampányok között mik a főbb hasonlóságok és különbségek, tekintve, hogy a választási eredmény az adott koalícióra nézve megegyező a kettő esetben. Értelemszerűen a társadalomtudományokon belül a politikatudomány alá tartozik a kutatás. Módszertana forráselemzés és bizonyos szakirodalmak feldolgozása, azonban munkámat olykor egyszerűsíthetik kvalitatív eszközök is (pl. közösségi médiát elemző eszközök az üzenetek előfordulásának számszerűsítéséhez).