Kulcsár Szabó András vagyok, negyedéves joghallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Korábban fél évet gyakornokként dolgoztam az Arsboninál, ahol bepillantást nyertem az újságírásba. Később a brüsszeli székhelyű GUBERNA intézetnél a vállalatirányítással foglalkoztam. Múlt félévben az Európai Parlament gyakornokaként a nemzetközi jogba és politikába kaptam közelebbi betekintést.

Kutatási téma:

A loot boxok jogi minősítése

A videójáték-ipar elmúlt évtizedekben tett robbanásszerű fejlődésének köszönhetően egyre nagyobb társadalmi és gazdasági jelentőséggel bír. A növekedés egyik fő oka az addiktív természetükben rejlik. A játékosra gyakorolt mentális hatást vizsgálva számos kutatás mutatott ki hasonlóságot bizonyos videójátékok és a szerencsejátékok között. A fentebb felsorolt jelenségek egyik fő mozgatója az utóbbi évtizedben hatalmas népszerűségre szert tett loot boxok. Ezek a véletlenfaktoron alapuló, virtuális jutalmakkal kecsegtető mechanikák számos tekintetben hasonlítanak a szerencsejátékokra. Egy lényeges különbség mégis van, ugyanis amíg a szerencsejátékok valamennyi államban különösen szigorú szabályozás alá esnek, addig a loot boxokról alig néhány ország jogrendszere tesz említést. A népszerűség alól Magyarország sem kivétel, változó rendszerességgel több mint három millióan játszanak videójátékokkal hazánkban. Dolgozatom célja a loot boxok veszélyeire történő figyelemfelhívás, valamint hozzájárulni a magyar szabályozás kialakulásának megindításához. Ezért bemutatom a loot boxok fogalmát, természetüket, kialakulásukat, valamint felvázolom a loot boxok és a szerencsejátékok közötti hasonlóságokat. Az eddig kialakult szűkös külföldi joggyakorlat alapján három megoldási javaslatot teszek a magyar jogszabályi keret megalkotására.