Kerkovits Gergely végzős hallgató vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán. Egyetemi tanulmányaim alatt különös érdeklődést tanúsítottam az alkotmányjog, közigazgatás, illetve az európai tanulmányok felé. Ezért sem véletlen, hogy az Országos Tudományos Diákkonferencián ezen témákból készültem fel mint opponens, és kiváló opponensi díjat is szereztem európai jogból. A 2023/24-es tanévben a legfőbb célkitűzésem, hogy magam is írjak egy olyan dolgozatot a következő OTDK-ra, amely érdemes arra, hogy releváns kérdéseket tegyen fel napjaink közjogi helyzetéről.

 

Kutatási téma:

A civil szervezetek és az állam viszonya

Kutatásom fő aspektusa, hogy miként változott meg a civil szervezetek és az állam viszonya a reformkortól napjainkig. Milyen módon működnek együtt az állami szervek és hol lenne érdemesebb mélyíteni a kapcsolatokon? Igen érdekes, hogy bizonyos civil szervezetek a nemzetközi bíróságokkal, illetve az ENSZ-szel is igen szorosan együttműködnek az alapjogok védelme érdekében, azonban felmerül a kérdés, hogy ez mennyire hatékony, tekintve, hogy az államok nem minden esetben hajtják végre ezen szervezetek ajánlásait. Erre próbál választ találni a dolgozat.