Kalotai Máté vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának negyedéves jogász hallgatója, valamint az MCC Jog és Társadalom Műhelyének tagja. Szakmai érdeklődésem nem egyetlen jogterületre koncentrálódik, hanem a jog által nehezen megfogható jelenségekre. Napjainkban az egyik ilyen a mesterséges intelligencia, amelynek mind a büntető anyagi jogi és jogelméleti, valamint a polgári anyagi jogon belül a szerzői jogi vonatkozásaival foglalkozom.

Szakmán túl az Osonó Színházműhely társulati tagjaként sokat foglalkozom művészettel, így számomra adott volt, hogy a műhelydolgozatomban is hasznosítom ezt a nézőpontot, amely a témának egy valós és jelentős problémáját segít jobban megérteni. A kutatás során felmerülnek a szerzővé válás, alkotás, emberi mivolt, kultúra és a művészet alapvető kérdései, amelyekre a technológiai fejlődés új válaszokat követel.

Szabadidőmben sokat foglalkozom sporttal, síelést és szörfözést oktatok, valamint az Országos Görögkatolikus Ifjúsági Fórum (OGIF) alapítójaként és szervezőjeként közösségmegtartó és -fejlesztő munkát végzek a görögkatolikus egyházon belül.

 

Kutatási téma:

A mesterséges intelligencia jogi szabályozása a művészetben

Dolgozatomban a mesterséges intelligencia művészeti tevékenységét vizsgálom, elsősorban jogi szempontból, ehhez azonban megkerülhetetlen a művészet jogi fogalmának, a mesterséges intelligencia által létrehozott (mű)alkotásoknak és a társadalom ehhez fűződő viszonyának feltárása. A jogi megközelítésben a szerzői jogból indulok ki, a mesterséges intelligencia jövőbeli lehetőségeire tekintettel azonban előkerülnek a jogalanyiság, a művészet és az alkotás, az emberi mivolt és az alkotóerő, teremtőerő kérdései is. A kutatásom gerincét ezért a jelenlegi jogi szabályozás és joggyakorlat összehasonlító szemléletű feldolgozása jelenti, amellyel a jövőbeli szabályozási és fogalmi bizonytalanságot szeretném enyhíteni, valamint szabályozási iránymutatást adni de lege ferenda. Mindez kiegészül egy tapasztalati társadalmi kitekintéssel, amelynek az a célja, hogy a jogi bizonytalanságban a nem szakértők véleményét és jogérzékét, jogtudatát is igazodási pontként lehessen használni.