Jereb Botond vagyok, középiskolai tanulmányaimat Sopronban végeztem, ezt követően pedig a Budapesti Corvinus Egyetem politikatudományok BA, majd politikatudomány MA képzésén szereztem diplomát. Érdeklődésem elsősorban a politikai filozófia és politikaelmélet – kiemelten a politikai realizmus politikaelméleti vetületeire –, valamint a politikai kampányok és stratégiaalkotás területeire terjed ki. Tanulmányaim mellett az Európai Parlament munkatársa vagyok 2019 óta, továbbá beszédírói tevékenységet is végzek.

Kutatási téma:

A politikai realizmus mint politikaelméleti probléma

A kortárs politikaelmélet elmúlt évtizedeiben egyre meghatározóbb szerephez jutott a politikai realizmus politikaelméleti megközelítése, és így, mint a „politikai természetére vonatkozó kérdésfeltevés” vizsgálata. A realizmus politikatörténeti hagyományai azonban semmi esetre sem elhanyagolhatók a kortárs politikai realizmus politikaelméletben megjelenő formájának feltárása és megértése tekintetében sem. Így fontos kiemelni, hogy ugyan a politikaelméletben megjelenő kortárs realizmus önmagát nem tartja azonosnak a nemzetközi kapcsolatok (IR) realizmuselméletével – így nem megegyező a Realpolitik fogalmával sem – és a realista hagyomány szerzőinek (Thuküdidész, Szent Ágoston, Hume, Machiavelli, Hobbes) közvetlen örökösének sem, mindezekkel való kapcsolata nehezen vitatható. Főleg, hogy politikaelméleti kiindulópontjai sok esetben egyező – vagy legalábbis erős párhuzamba állíthatók – a proto-realista szerzők kiindulópontjaival. Annak érdekében, hogy ezen hasonlóságok és különbségek feltárása meg tudjon történni, mégis elsőként a politikai realizmus kortárs fogalmának feltárására kell törekednünk.