Horváth Lili vagyok, ötödéves jogász szakos hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg a Büntetőjogi Műhely tagja vagyok, két évig a Mathias Corvinus Collegium Jogi Iskolájának hallgatója voltam. Kutatási témám a családon belüli erőszak büntetőjogi, illetve társadalmi megítélése. Büntetőjogi érdeklődésem már a tanulmányaim elején körvonalazódott, azonban a családjog is érdekel. 2021-2023 között a Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék demonstrátoraként tevékenykedtem. 2022 nyarán a Zala Vármegyei Járási Ügyészségen voltam gyakorlaton. Jelenleg a Nemzetközi Jogi Műhely szakmai koordinátoraként dolgozom. 2023 nyarán lehetőségem volt Training Grant ösztöndíjjal egy Salernoban rendezett nyári egyetemen számos izgalmas előadást hallgatni a mesterséges intelligencia és szellemi tulajdon kihívásairól és perspektívájáról, a szerzői jogról, valamint a mesterséges intelligenciáról mint "jogalanyról" a szerzői jog szemüvegén keresztül.

 

Kutatási téma:

A családon belüli erőszak egyes kérdéseinek büntetőjogi és társadalmi megítélése

A XXI. században már nem elfogadható az erőszak semmilyen formája, főleg nem családon belül. Bár a család fogalma az elmúlt évtizedben jelentősen megváltozott, mégis erősen állítható, hogy a családnak determináló hatása van az egyén testi-lelki fejlődésében, valamint a szocializációs folyamatokban. A család a személyes kapcsolatok legfontosabb formája és egészen a születéstől kezdve hat az emberre és elkíséri egy életen át. A családon belüli erőszakkal kapcsolatban az egyik legfontosabb megállapítás a visszatérő volta, folyamatossága. Ezt nevezik „cycle of violence”-nek. A családon belüli erőszak másik sajátossága az, hogy olyan közegben történik, ahol biztonságot, egyenlőséget, támaszt és védelmet várna az áldozat. Ez az oka annak is, hogy az áldozatok nehezen lépnek ki egy bántalmazó kapcsolatból. A nők, férfiak és a gyermekek védelme az egyik legfontosabb célja lett a jogvédő mozgalmaknak. Az államoknak is fontos szerepe van abban, hogy megpróbálja megelőzni azt a családon belüli erőszakot, ami Magyarországon minden ötödik családot érint. A kutatásomban bemutatom a családon belüli erőszak fogalmát, annak különböző formáit. Foglalkozom a nemzetközileg releváns dokumentumokkal és a hazai szabályozással. Vizsgálom a kapcsolati erőszak tényállását, valamint azt, hogy az igazságszolgáltatásban megfelelő eszközök állnak-e rendelkezésre a probléma visszaszorítására. Emellett a kutatás támogatja az áldozatokat védő és az elkövetőket felelősségre vonó jogi és politikai intézkedések kidolgozását. Végső soron a családon belüli erőszak tanulmányozása elősegíti a társadalmi tudatosságot és a felszámolásához szükséges lépések megtételét.