Frisch Bence vagyok, negyedéves jogász szakos hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Közjogi Műhelyben az Alkotmánybíróság ügyrend anomáliáit vizsgálom az indítványozók szemszögéből. Ezt megelőzően a Média Iskola tagja voltam, ezzel párhuzamosan az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Alkotmányjog Tagozatán különdíjat szereztem az Alkotmányjogi panasz eljárás szűrési mechanizmusának egyes anomáliái című szakdolgozatommal. 2022 őszén az Alkotmánybíróságon végeztem szakmai gyakorlatot és az Alkotmánybírósági Szimulációs Verseny második helyezését értem el csapatommal. Jelenleg ügyvédi irodánál dolgozom gyakornokként. Az eljárásjog iránti számottevő érdeklődési körömnek köszönhetően az alkotmányjog, különösképp az alkotmánybírósági eljárásjog áll fókuszom középpontjában.

 

Kutatási téma:

Ügyrendetlenség? Az Alkotmánybíróság ügyrendi szabályainak problematizálása a gyakorlat szempontjából

A kutatás az alkotmányjogi panaszeljárás során felmerülő anomáliákat és alapvető jogok érvényesíthetőségét igyekszik megválaszolni az eljáráson keresztül anélkül, hogy az eljárás lényegét érdemben meg kéne változtatni.

A bíróságokon jogi szaktudás meglétének és a gyakorlat ismeretének hiányában nehézségekbe ütközik az indítványozók számára jogaik érvényesítése. Az alkotmányjogi panasz eljárás során számos anomália található, ami a fogalmi bizonytalanságokon túl megnehezítheti az indítványozók alapvető jogainak az érvényesíthetőségét. Így az, hogy a visszautasítások és elutasítások során az Alkotmánybíróság testülete mire hivatkozva utasítja vissza a panaszt, fontos lehet a gyakorlat megszilárdításában és megértésében egyaránt. Azért tartom kifejezetten szükségesnek az anomáliák és fogalmi bizonytalanságok lehetséges esetköreinek feltérképezését és megoldását, hogy a gyakorlat és a jogszabályok közötti viszony rendezésére mindenképpen sor kerüljön és az indítványozó jogérvényesítésének lehetőségére több esély legyen