Dubraviczky Zsófia vagyok, negyedéves joghallgató az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán. Jelenleg az MCC Magánjogi Műhelyének a keretei között kutatok a szülői felügyelettel kapcsolatos perek témájában. Ebben nagy segítséget nyújtott az, hogy a tutorom, Prof. Dr. Szeibert Orsolya kollégiumi keretek között e témával kapcsolatosan tartott nekünk kurzust. A magánjogi érdeklődésem már elsőéves egyetemista koromban kialakult, ennek megfelelően jelentkeztem a Magánjogi Műhelybe mint műhelytag. Az egyetemi és a kollégiumi tanulmányaim mellett jelenleg a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában töltöm a szakmai gyakorlatomat.

Kutatási téma:

A szülői felügyeleti jog a közös szülői felügyeletre tekintettel

Kutatásomban a szülői felügyeleti joggal foglalkozom, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint a bíróságnak lehetősége van az egyik szülő kérelmére közös szülői felügyeleti jogot elrendelni, amennyiben az a kiskorú gyermek érdekében áll. A 2022. január 1. előtt hatályos szabályok alapján erre a szülők közös kérelme alapján volt csupán lehetősége a bíróságnak. A korábbi szabályozás logikája lényegében az volt, hogy a közös szülői felügyelet gyakorlása a szülők olyan szintű együttműködését igényli, hogy a megállapodásuk hiányában azt a bíróság nem rendelheti el. Ezzel a gondolkodásmóddal szakított a jelenleg hatályos szabályozás így egyfajta koncepcionális változásként értékelhető. Azt azonban fontos látni, hogy a bíróság által elrendelhető közös szülői felügyelet nem tekinthető főszabálynak, hanem egy döntési lehetőség a bíróság számára, és csak abban az esetben, amennyiben a kiskorú érdekében áll. A jelenleg hatályos szabályok a közös szülői felügyelet keretei között a váltott gondoskodás elrendelését is lehetővé teszik (jóllehet ez a Ptk.-ban tartalmi szinten jelenik meg, a jogintézményt a törvény nem nevesíti). A váltott gondoskodás keretei között nem csupán jogi értelemben valósul meg a szülők közötti közösség, hanem abból a szempontból is, hogy a gyermek felváltva lakik velük. (Ennek az előretörése a gyakorlatban  évek óta látható volt.) Fontos hangsúlyozni, hogy a szülőktől a váltott gondoskodás is nagyfokú együttműködést vár a gyermek érdekében.