Dombi Máté vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdálkodás és közpolitika képzésének első éves hallgatója. Alapszakos tanulmányaimat a Corvinus nemzetközi tanulmányok szakán végeztem 2018 és 2021 között. Ezzel párhuzamosan volt lehetőségem részt venni az MCC junior programjában, majd a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola képzésén. Már az egyetemi tanulmányaim kezdetén is nagy érdeklődéssel szemléltem a posztszovjet térségben végbemenő változásokat, illetve azt, hogy az egyes földrajzi tényezők hogyan határozzák meg az államok mozgásterét, viszonyrendszerét. Az egyetemen és a kollégiumban hallgatott kurzusok megerősítettek ezen érdeklődésemben, így az elkövetkezendő egy évben, a Geopolitikai műhely tagjaként is a posztszovjet térség államaival, azon belül pedig elsősorban Ukrajnával szeretnék foglalkozni.

Kutatási téma:

Ukrajna biztonságpolitikája

A Geopolitikai Műhely kötelekében az ukrán biztonságpolitikát szeretném behatóbban tanulmányozni az ország függetlenné válásától napjainkig. Churchill nevezetes, Oroszországról szóló megállapítását némiképp átköltve: Ukrajna, de talán az egész posztszovjet térség, egy rejtvénybe csomagolt találós kérdés. Az említett idézet szerint a titok kulcsa a nemzeti érdek, Ukrajna esetében azonban nehézségekbe ütközünk, ha a nemzeti érdeket kívánjuk meghatározni, leírni, hiszen maga Ukrajna sem döntötte még el egyértelműen, hogy hol is szeretné elfoglalni helyét a világban. Oroszország árnyékában, az ország keleti felében dúló háborúval terhelten kérdéses, hogy mennyire lehet önálló az ukrán biztonságpolitika. Kutatásom során ennek az önállóságnak a lehetőségeit, megnyilvánulásait szeretném megvizsgálni NATO-csatlakozás hosszabb távú kilátásainak tükrében.