Dobó Sára Borbála vagyok, negyedéves joghallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Idén harmadik évemet kezdem MCC-sként, két év szakirányos (iskolai) képzést követően kutatósegédként a Jogi Iskola Magánjogi Műhelyében Dr. Varga István mellett. A Műhelytagság programban a „Fact finding of arbitrators in comparison to state court judges” kérdéskörével fogok foglalkozni. Következő félévemet az Universität zu Köln jogi karán tervezem tölteni Erasmus mobilitási program keretében. Kevés szabadidőmet legszívesebben barátaimmal, családommal, színházban, illetve egy jó könyv vagy film társaságában szeretem tölteni.

Kutatási téma:

A szeparabilitás doktrínája – a választottbírósági kikötésre irányadó jog relevanciája

A felek privátautonómiájából fakadó választottbírósági út lehetősége kiemelt jelentőséggel bír a kereskedelmi életben. A választottbírósági kikötés, tehát a felek megállapodása a választottbírósági útban lehet külön klauzula, képezheti azonban részét az adásvételi (fő) szerződésnek is. Mind az UNCITRAL Modelltörvény, mind ennek átültetése, a 2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról (Vbt.) elválasztja egymástól a választottbírósági kikötést és a főszerződést. Kutatásomban arra igyekeztem választ találni, meddig terjed a szeparabilitás doktrínája – csak érvényességi kérdésekben alkalmazandó, vagy irányadó jog, egyezmények tekintetében is?