Csiffáry Ábel vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves jogász szakos hallgatója. 2020-ban nyertem felvételt az MCC-be, ahol az elmúlt két évben a Jogi Iskola tagja voltam, a 2023/24-es tanévben pedig a Modern Jogi Tanulmányok Műhelyében végzek kutatást a mesterséges intelligencia magánjogi felelősségi alakzatokra gyakorolt hatásáról. 2023-ban az ELTE csapatának tagjaként részt vettem a Telders Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen, illetve a jogvitarendezés területén további tapasztalatot szerezve egy nemzetközi ügyvédi irodánál tölthettem gyakorlatot. Jelenleg az őszi szemesztert a KU Leuven jogi karán töltöm az Erasmus+ program keretei között.

 

Kutatási téma:

Mesterséges intelligencia és polgári jogi felelősség

A mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásából eredő károkkal kapcsolatos jogi helyzet jelenleg több problémát is hordoz magában. A mesterséges intelligenciát is alkalmazó rendszerek, szolgáltatások elterjedése azonban azt kívánja, hogy a felelősségi jog egy olyan egységes rendszert alkosson, amely biztonságos és kiszámítható környezetet tud biztosítani mind a piacon működő vállalkozások, mind a vállalkozások termékeit, szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztók számára. Ennek érdekében megvizsgálom, hogy az MI által okozott károkra szükséges-e egy speciális felelősségi alakzat bevezetése, valamint, hogy milyen lehetne ez a felelősségi alakzat. Kitérek arra is, hogy milyen problémák merülhetnek fel a szerződésszegéssel okozott károk körében. Szükséges továbbá azt is vizsgálni, hogy pontosan melyik szereplőnek kellene viselnie a felelősséget: mikor az eszköz gyártónak, mikor az MI alkalmazójának és mikor az MI-vel működő program megalkotójának. Dolgozatomban azonosítom a felmerülő komplex kérdéseket és a lehetséges megoldásokat, valamint javaslatot teszek a legmegfelelőbb MI használatával okozott károkkal kapcsolatos felelősségi rendszer megalkotására, figyelemmel a kialakuló Uniós jogalkotásra.