Bojtor Bogáta vagyok, Győrben születtem és a szívem mélyén vidéki maradok mindig is, ám 2019 óta Budapesten tanulok az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2020-ban nyertem felvételt az MCC-be, elvégeztem az iskolai programot a Jogi Iskolában, majd a 2022/23-as tanévtől a Büntetőjogi Műhely tagjaként kutatok büntetőeljárásjogi témában. Alapvetően közjogi beállítottságú vagyok, ám ennek ellenére a családjog is érdekel. 2022 nyarán a Győri Járási Ügyészségen voltam gyakorlaton, illetve 2022. szeptember-októberben a Budapesti Békéltető Testület munkájába nyerhettem betekintést szintén gyakorlat keretében, azóta egyre jobban foglalkoztat a mediáció. Továbbá az MCC és az Alkotmánybíróság által közösen szervezett Alkotmánybírósági szimulációs verseny egyik projektvezetőjeként is tevékenykedtem. 

Kutatási téma:

Előkészítő ülés és a mértékes indítvány a gyakorlatban

Alapvetően a kutatási témám büntetőeljárásjogi területen mozog. A 2017. év XC. törvény a büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.), 2018. július 1-i hatálybalépése óta nagy változás következett be a büntetőeljárások bírósági szakaszában. Mivel sok esetben problémát jelentett az eljárások elhúzódása, így az új kódex egyik célja ezek gyorsítása és egyszerűsítése volt, melynek eredményeképpen többek között kötelező lett minden esetben előkészítő ülést tartani tárgyalást megelőzően. Az előkészítő ülés a vádemelés után a tárgyalás előkészítése érdekében tartott nyilvános ülés. Az előző büntetőeljárásjogi kódexek tekintetében is létezett az előkészítő ülés intézménye, ám az új Be. teljes körűen megváltoztatta a funkcióját. A kötelező mivolta mellett, nagy újítást jelent, hogy ítéletet is lehet bizonyos esetekben hozni előkészítő ülésen, akkor ha a terhelt beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság pedig ezt a nyilatkozatát elfogadja. Ezekben az esetekben, ha az ügyészség úgy látta megfelelőnek és mértékes indítványt tesz (indítványt tehet a büntetés vagy intézkedés mértékére, illetve tartamára is), mely szintén motiválja a terheltet a beismerésre, akkor ha ítélethozatalra kerül sok a bíróság nem szabhat ki súlyosabb büntetést, intézkedést a terheltre, mint amely az mértékes indítványban szerepelt.