Babos Dóra Réka vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem negyedéves, osztatlan jogász mesterszakos hallgatója, valamint az MCC Alkotmánypolitikai Műhelyének tagja. Az Egyetemi Programot a Társadalom- és Történelemtudományi Iskolában végeztem (2021-2023), ezzel párhuzamosan gyakornokként dolgoztam egy ügyvédi irodában, ahol ingatlanjog, társasági jog, munkajog és adatvédelem területén szereztem tapasztalatot.

A PPKE-JÁK Közjogi Tudományos Diákkör keretében az államfő államszervezetben betöltött szerepét vizsgáltam, különös figyelmet fordítva a kormánnyal szembeni hatalmi ellensúlyként való funkcionálására. Kutatási eredményeimet a 2023 áprilisában megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián mutattam be. 2022 novemberében második helyezést értem el csapatommal a PPKE-JÁK képviseletében az Országos Alkotmánybírósági Szimulációs Versenyen (ABSZIM), majd 2023 februárjától szervezőként veszek részt a verseny előkészítésében.

 

Kutatási téma:

Alkotmányos válság Spanyolországban? – Az alkotmánybírói kinevezés elmélete és spanyol gyakorlata

Kutatásom középpontjában a spanyol alkotmánybírói kinevezésekkel kapcsolatos legfőbb kérdések és a kinevezés kapcsán fennálló egyes problémák vizsgálata áll, melyek az utóbbi időben nemcsak a spanyol közéleti viták részét képezték, de Európa-szerte is komoly visszhangot váltottak ki. Ezzel kapcsolatban vizsgálom a kinevezési eljárásra vonatkozó szabályozást és különös figyelmet fordítok annak elemzésére, hogy a spanyol rendszer biztosítja-e az alkotmánybírókkal szemben támasztott függetlenség és számon kérhetőség követelményeit. Vizsgálom továbbá azt, hogy az utóbb említett két szempont miként viszonyul egymáshoz, a látszólagos ellentét ellenére érvényesülhet-e mindkét szempont az alkotmánybírói kinevezések és az alkotmánybírói működés során. Ezen szempontok mentén pedig igyekszem a spanyol példán keresztül megvizsgálni, hogy a gyakorlatban hogyan konkretizálódnak a kinevezésekre vonatkozó normák.