A nevem Andrikó Imre, ötöd éves hallgató vagyok az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Jogász szakos tanulmányaim mellett az MCC Magánjogi Műhelyében kutatok, ahol a kutatási témám az Államok és beruházók közötti választottbírósági eljárások. Leginkább a nemzetközi közjog és nemzetközi magánjog érdekel, így MCC-s éveim alatt is igyekeztem ehhez illeszkedő kurzusokat hallgatni. A Magánjogi Műhelyben első sorban a mentorom személye, valamint a Műhely által ajánlott kurzusok sokszínűsége fogott meg, ezért úgy döntöttem, hogy utolsó MCC-s évemet annak kötelékében fogom tölteni.

Kutatási téma:

A befektetők és államok közötti választottbíráskodás – Investor-State Arbitration

A 2022/2023-as tanév folyamán a Magánjogi Műhelyben, műhelytagként az államok és befektetők közötti választottbíráskodás témakörét szeretném kutatni. Elsődleges célom, hogy feltárjam a kérdéskört szabályozó nemzetközi és európai uniós jogforrásokat, különös tekintettel az UNCITRAL keretében létrejött szabályozásra. Ezen kívül a nemzetközi gyakorlat tükrében kívánom elemezni az elmúlt évtizedekben tapasztalható tendenciákat. Kifejezetten ki kívánom emelni egyes térségekre levetítve a felmerülő problémákat – pl. a volt szocialista országok sajátosságai az államosítás és privatizáció tekintetében; vagy a fejlődő országok és a kétoldalú beruházásvédelmi megállapodások hatása. Ebből következően szűkíteném a kutatásomat a kisajátításra, mint potenciális jogviták elsődleges forrására. A kisajátításban a közvetett módon megvalósuló kisajátítás egyes eseteit kívánom részletezni, a nemzetközi ad hoc és intézményesített fórumok gyakorlatát alapul véve.