A Budapesti Corvinus Egyetemen a gazdálkodási és menedzsment szak negyedéves hallgatója, az MCC-n belül pedig a Politikatudományi Műhely műhelytagja vagyok. Kutatási témámat legfőképp azért választottam, mert Nyíregyháza igen közel áll a szívemhez, az utóbbi évek válságai idején pedig sokan szembesültek - mind állampolgári, mind városvezetői szinten - az állatkertek (így például a Nyíregyházi Állatpark) által jelentett problémával, amit a válságkezelés során sem sikerült teljes körűen orvosolni. Ezzel kapcsolatban szeretnék válaszokat és ajánlásokat megfogalmazni. Szabadidőmet tekintve korábban nagyon sokáig festettem.

 

Kutatási téma:

Megyei jogú városok speciális intézményeinek üzemeltetése – Fókuszban a Covid- és az energiaválság

Kutatásom középpontjában a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában működő, kiemelten a megyei jogú városokban található, állatokat bemutató intézmények üzemeltetése áll. Az utóbbi évek eseményei, különösen a koronavírus-világjárvány alatti, hirtelen bekövetkező lezárások, illetve az energiaválság miatt jelentkező újabb kényszerbezárások számos nehézség elé állították a megyei jogú városokat. Az állatokat bemutató intézményekkel bíró megyei jogú városok költségvetésében a bezárások ellenére is jelentős kiadást jelentettek a bevétel nélkül maradt intézmények. Egy ilyen intézmény korábban a város meghatározó turisztikai attrakciója volt, a válságok idején azonban még zárva tartás esetén is jelentős költségek keletkeztek, mint például az állatok általános állatorvosi ellátása vagy az élelmezés. Mindezek megmutatták, hogy az állatokat bemutató intézményekkel bíró települési önkormányzatok gazdálkodása számára egy váratlanul felmerülő helyzetben komoly kihívásokat is jelenthetnek ezek a turisztikai szolgáltató egységek. Jelen kutatás ezen szolgáltatások kérdéskörét körbejárva kíván válaszokat keresni az üzemeltetést, a költségvetés-tervezést és a fenntartásracionalizálást érintő kérdésekre.