Csapodi Márton (1998) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakos, végzős hallgatója vagyok. 2019-ben és 2021-ben egy-egy szemesztert a krakkói Jagelló Egyetem Jogi és Közigazgatási Karán tanultam Erasmus ösztöndíjjal. 2019 és 2021 között az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola hallgatója voltam. A 2018/2019 valamint a 2019/2020 tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, 2019-ben Kopits Imre Ösztöndíjat nyertem. 2021-től az MCC Alkotmánypolitikai Műhely tagja vagyok. Kutatási témám az Európai Unió Bírósága és a tagállami alkotmánybíróságok és rendes bíróságok viszonyát, illetve az EUB működésével kapcsolatos intézményi reformjavaslatokat vizsgálja.

Kutatási téma:

Az Európai Unió Bírósága és a tagállami alkotmánybíróságok kapcsolata, ezzel összefüggő reformjavaslatok

Bár az Európai Unió luxembourgi bírósága kimondta a közösségi jog primátusát a tagállami joggal szemben, az uniós jog és a tagállami alkotmányok viszonya továbbra is tisztázatlan. Egyik oldalról a közösségi jog érvényesülése, a jogharmonizáció megkövetelné, hogy uniós jogból fakadó kötelezettséget egy tagállam ne dobhasson félre az alkotmányának valamely passzusára való hivatkozással vagy akár „felülalkotmányozással” – ugyanakkor valójában maga a közösségi jog is a tagállami alkotmányok felhatalmazása alapján nyeri el normatív erejét. A tagállami alkotmányok értelmezésében az utolsó szó joga általában az alkotmánybíróságoké, míg a Szerződések és minden közösségi norma tekintetében ugyanez a jog az Európai Unió Bíróságát illeti.

A kutatás vizsgálja, hogy milyen jellegű bíróságként működik az EUB az uniós intézményrendszeren belül és melyek azok az általa kialakított doktrínák, melyek a vizsgálat szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak, majd elméleti megközelítésből mutatja be az EUB és az alkotmánybíróságok kapcsolatának kritikus pontjait. Ezt követően gyakorlati példákon keresztül is érzékelteti azokat. Bemutatja és vizsgálat tárgyává teszi azokat a reformjavaslatokat, amelyek választ kínálnak a felvetett problémák valamelyikére.